Cenník Stropkov

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategória
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1, N1

36,00 €

1.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1, N1

28,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1, N1

41,00 €

1.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1, N1

33,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1, N1

40,00 €

1.9 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L1, L2, L3

28,00 €

1.9.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L1, L2, L3

20,00 €

1.10 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L4-L7

36,00 €

1.10.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L4-L7

28,00 €

1.11 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

28,00 €

1.11.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

20,00 €

1.12 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

40,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Palivo
Kategória
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1, N1

23,00 €

2.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1, N1

15,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1, N1

23,00 €

2.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1, N1

15,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1, N1

15,00 €

2.10 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L1, L2, L3

20,00 €

2.10.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L1, L2, L3

12,00 €

2.11 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L4-L7

23,00 €

2.11.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L4-L7

15,00 €

1.12 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

20,00 €

1.12.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

12,00 €

1.13 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

40,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1,L3e až L7e, O2

20,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

9,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Emisný systém
Palivo
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Spôsobilé

20,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Dočasne spôsobilé

20,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Nespôsobilé

15,00 €

1.4 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

B KAT

Benzín

Bez merania

10,00 €

1.5 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Spôsobilé

30,00 €

1.6 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Dočasne spôsobilé

30,00 €

1.7 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Nespôsobilé

25,00 €

1.8 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD

Benzín

Bez merania

10,00 €

1.9 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Spôsobilé

30,00 €

2.0 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Dočasne spôsobilé

30,00 €

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Nespôsobilé

25,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

N KAT/N KAT OBD

Diesel

Bez merania

10,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Spôsobilé

37,00 €

2.4 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Dočasne spôsobilé

37,00 €

2.5 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Nespôsobilé

32,00 €

2.6 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

R KAT/R KAT OBD+LPG

B,LPG

Bez merania

10,00 €

2.7 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ

Benzín

30,00 €

2.8 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ

B,LPG

30,00 €

2.9 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

DOVOZ

Diesel

30,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

20,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

13,00 €