Cenník Svidník

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

36,00 €

1.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

28,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

41,00 €

1.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

33,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

40,00 €

1.5 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3

54,00 €

1.5.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

Nespôsobilé

M2, M3, N2, N3

46,00 €

1.6 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

s plynom

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3

59,00 €

1.6.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

s plynom

Nepôsobilé

M2, M3, N2, N3

51,00 €

1.7 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy – DOVOZ

M2, M3, N2, N3

60,00 €

1.9 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L3e až L7e

28,00 €

1.9.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L3e až L7e

20,00 €

1.11 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

28,00 €

1.11.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

20,00 €

1.12 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

35,00 €

1.13 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O3, O4, R2, R3, R4

43,00 €

1.13.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O3, O4, R2, R3, R4

35,00 €

1.14 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O3, O4, R2, R3, R4

40,00 €

1.16 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

Spôsobilé

T, C, Ps

48,00 €

1.16.1 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

Nespôsobilé

T, C, Ps

40,00 €

1.17 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje – DOVOZ

T, C, Ps

60,00 €

Pravidelná kontrola - Opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

20,00 €

2.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

12,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

23,00 €

2.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

15,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

Nespôsobilé

M1,N1

15,00 €

2.6 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3

38,00 €

2.6.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

Nespôsobilé

M2, M3, N2, N3

30,00 €

2.7 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

s plynom

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3

43,00 €

2.7.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy

s plynom

Nepôsobilé

M2, M3, N2, N3

35,00 €

2.8 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy – DOVOZ

M2, M3, N2, N3

35,00 €

2.10 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L3e až L7e

18,00 €

2.10.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L3e až L7e

10,00 €

2.12 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

18,00 €

2.12.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

10,00 €

2.13 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

15,00 €

2.14 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O3, O4, R2, R3, R4

38,00 €

2.14.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O3, O4, R2, R3, R4

30,00 €

2.15 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O3, O4, R2, R3, R4

30,00 €

2.17 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

Spôsobilé

T, C, Ps

33,00 €

2.17.1 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje

Nespôsobilé

T, C, Ps

25,00 €

2.18 Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje – DOVOZ

T, C, Ps

25,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1, L3e až L7e, O2

20,00 €

3.2 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M2, M3, N2, N3, T, C, Ps, O3, O4, R2, R3, R4

40,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

9,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

32,00 €

1.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

24,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

37,00 €

1.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

29,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

26,00 €

1.6 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

44,00 €

1.6.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

Nespôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

36,00 €

1.7 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

s plynom

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

48,00 €

1.7.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

s plynom

Nepôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

40,00 €

1.8 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory – DOVOZ

M2, M3, N2, N3, T

40,00 €

Pravidelná kontrola - Opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

28,00 €

2.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

20,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

33,00 €

2.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

25,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

Nespôsobilé

M1,N1

20,00 €

2.6 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

38,00 €

2.6.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

Nespôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

30,00 €

2.7 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

s plynom

Spôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

43,00 €

2.7.1 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory

s plynom

Nepôsobilé

M2, M3, N2, N3, T

35,00 €

2.8 Nákladné motorové vozidla nad 3,5t, autobusy, traktory – DOVOZ

M2, M3, N2, N3, T

35,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

20,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

7,00 €