Vranov nad Topľou

Cenník za výkon technických kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

42,00 €

1.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

37,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

47,00 €

1.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

42,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

37,00 €

1.9 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L3e až L7e

25,00 €

1.9.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L3e až L7e

20,00 €

1.11 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

19,00 €

1.11.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

14,00 €

1.12 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

14,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

15,00 €

2.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

10,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

15,00 €

2.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

10,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

10,00 €

2.10 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Spôsobilé

L3e až L7e

15,00 €

2.10.1 Motocykle, trojkolky, štvorkolky

Nespôsobilé

L3e až L7e

10,00 €

2.12 Prípojné vozidlá

Spôsobilé

O2

15,00 €

2.12.1 Prípojné vozidlá

Nespôsobilé

O2

10,00 €

2.13 Prípojné vozidlá – DOVOZ

O2

10,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

M1, N1,L3e až L7e, O2

10,00 €

Administratívna kontrola (aj opakovaná)

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

10,00 €

Cenník za výkon emisných kontrol

Pravidelná kontrola

Popis
Palivo
Kategórie
Cena

1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

28,00 €

1.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

23,00 €

1.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

34,00 €

1.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

29,00 €

1.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

23,00 €

Pravidelná kontrola - opakovaná

2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Spôsobilé

M1,N1

28,00 €

2.1.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

Nespôsobilé

M1,N1

23,00 €

2.2 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Spôsobilé

M1,N1

34,00 €

2.2.1 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t

s plynom

Nespôsobilé

M1,N1

29,00 €

2.3 Osobné a nákladné motorové vozidla do 3,5t – DOVOZ

M1,N1

23,00 €

Zvláštna kontrola

3.1 Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu

Všetky kategórie

23,00 €

Administratívna kontrola

4.1 Administratívna kontrola

Všetky kategórie

10,00 €