Kariéra

Výberové konanie na funkciu kontrolný technik pre STK Svidník

  • Vzdelanie – VŠ alebo SŚ vzdelanie s maturitou v oblasti doprava, prevádzka a údržba motorových vozidiel lesnej a poľnohospodárskej techniky,
  • 3 ročná prax v odbore dopravy, prevádzky a údržby dopravnej techniky, poľnohospodárskej a lesnej techniky,
  • vodičský preukaz na všetky skupiny motorových vozidiel,
  • bezúhonnosť a spoľahlivosť.
  • Mzda: podielová mzda od 624,00 € + prémie.

 

Žiadosť s krátkym životopisom zasielajte na adresu STK STROPKOV, Požiarnická 5, 091 01 Stropkov alebo na adresu stk.vranov@gmail.com

Prijatí budú len uchádzači, ktorí splnia podmienky pre udelenie oprávnenia „ technik STK“.