O nás

O firme

je súkromná firma, ktorá ponúka služby pre automobilistov v oblasti technických, emisných kontrol a kontroly originality. Firma vznikla vo Vranove nad Topľou a svoju činnosť začala ako STK Vranov 1.12.1994 pri firme Š-Autoservis Vranov, s.r.o. Od roku 1999 došlo k odčleneniu od firmy Š-Autoservis a vznikla samostatná firma ako súkromný podnik fyzickej osoby. Postupne firma rozšírila svoju činnosť o technické kontroly v Stropkove, kontroly originality v Humennom a o emisné kontroly vo Svidníku. Zmluvne zabezpečuje aj vykonanie emisných kontrol v Stropkove, Bardejove,  Humennom, a v Svidníku.

Cieľom firmy je spokojnosť zákazníkov spojená s profesionálnym prístupom technikov, primerané ceny za výkon kontrol. Spokojnosť našich zákazníkov je aj vzhľadom na ich upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti TK a EK prostredníctvom SMS, čo sme začali robiť medzi prvými na STK vo Vranov n.T.

Služby

O vaše vozidlo sa postará náš profesionálne vyškolený tím pracovníkov.
Služby technickej a emisnej kontroly a kontroly originality poskytujeme v piatich mestách.

Stanica technickej kontroly

Pravidelnú, zvláštnu, administratívnu či opakovanú “estekáčku” vykonáme vo vami zvolenom čase, bez zbytočných prieťahov a za veľmi priaznivé ceny.

Emisná kontrola

Pri emisnej kontrole overíme stav motora vozidla a ďalších pridružených systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu výfukových plynov.

Kontrola originality

Kontrolou originality overíme, či nedošlo k neoprávnenému zásahu do identifikátorov, konštrukcie alebo dokladov vozidla.